Inkluderende språkopplæring

1. og 2. november 2017 var det kurs i inkluderende språkopplæring. Vi har samlet presentasjon og ressurser fra kurset.

2017
09.11.201711:40 Camilla D. Carlsen

  • Å kunne flere språk er en ressurs - vi må gi denne kunnskapen og alle språk anerkjennelse!
  • Si god morgen eller velkommen på flere språk i klasserommet
  • Flerspråklige vs. fremmedspråklige, flerkulturelle vs. fremmedkulturelle. Hva bruker vi og hva er mest anerkjennende og inkluderende? 

Kurset med Bente B. Hugo handlet blant annet om 

- bruk og forståelse av begreper

- refleksjon rundt egen praksis

- foreldre som ressurser i opplæringen

- praktiske tips og ideer til inkluderende språkopplæring

Under finner dere presentasjonen fra kurset og nyttige lenker til ressurser som ble vist på kurset. 

Nettsider for informasjon og til bruk i opplæringen: 

NAFO- Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (nafo.hioa.no)

Tema Morsmål- Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring (morsmal.no) 

Stinta –permen kan kjøpes fra Arendal kommune. Den inneholder kartleggingsverktøy og mange gode tips. http://stintaskole.no/ 

Filmer: 

Språkverksted på Hagaløkka skole:  
http://nafo.hioa.no/grunnskole/filmer/sprakverksted/ 

Hatteselgeren fra Sri Lanka: 
http://morsmal.no/flerspraklige-fortellinger-norsk/bildeboker-og-filmer/8025-hatteselgeren-billedbok-pa-norsk-tamil-persisk-somali-og-urdu-2 

Bente Hugo Booth
God morgen på mange språk, click to open in lightbox