Leder i Vesterålen 2018 - 2019

Hva innebærer det å være leder i offentlig sektor i Vesterålen, og hvordan kan vi utvikle oss i rollen vår?
Neste samling: 4. mars

Høst 2018/ vår 2019
15.08.201813:53 Camilla D. Carlsen

Vårt tilbud til ledere i kommunene i Vesterålen høsten 2018 og vår 2019 er rettet mot lederrollen og forståelsen av ledelse i offentlig sektor. Vi går direkte på forholdet mellom makt, system og medarbeidere som ledere i offentlig sektor møter hver dag på jobben.  

RKK Vesterålen har inngått et samarbeid med professor Rudi Kirkhaug ved UiT og Grethe Stave (UiT/Apriori) om å utvikle et program på fire en-dags samlinger som skal gjennomføres i Vesterålen høsten 2018 og våren 2019.

Det blir en praktisk del på hver samling der vi gjennom ulike arbeidsformer skal jobbe med ulike problemstillinger og hvordan vi løser disse som ledere. Grethe Stave vil være vår prosessleder med sin verktøykasse og vil lede samlingene.

Hver av de fire dagene i programmet har et særskilt tema som vi fordyper oss i. Kirkhaug/Røviks forelesninger i temaene har blant annet høstet mye anerkjennelse gjennom UiTs eget Masterstudie i offentlig ledelse.

Programmet er ikke opptaksbasert eller studiepoenggivende, men skal være åpent for alle ledere fra alle sektorer. Deltakerne melder seg selv på hver enkelt samling, og du kan delta på en eller flere salinger. 

Pris: 1000.-  per samling inkludert lunsj.

Samlingene i høst blir gjennomført på Hurtigrutens hus, Stokmarknes.

Tema og samlinger:

Høst 2018


6.september: Situasjonsbetinget lederskap. Lederskap i det offentlige. Prof R. Kirkhaug/Grethe Stave
Påmelding 1. samling


15. November: Makt og tillit. Prof R. Kirkhaug/Grethe Stave
Påmelding 2. samling 

Vår 2019


17. januar 2019: Reformer i offentlig sektor. Prof. Kjell A. Røvik/Grethe Stave
Påmelding 3. samling

4. mars 2019: Verdier – belønning og straff. Maktutøvelse. Prof R. Kirkhaug/Grethe Stave 

Mer om lederprogrammet 

Ved å få inn de tunge fagmiljøene på ledelse i offentlig sektor i landsdelen vår til Vesterålen, ønsker vi å stimulere den faglige utviklingen på ledelse i offentlig sektor i regionen. Programmet  ”Leder i Vesterålen” skal gi deltakerne teoretisk og praktisk kunnskap om lederrollen på et faglig høyere nivå enn vi ellers har kunnet tilby. Gjennom de praktiske øvelsene skal programmet stimulere til faglig utveksling og danne grunnlag for faglig nettverk på tvers av kommunegrensene i Vesterålen.

Den teoretisk faglige basis i programmet er hentet fra Rudi Kirkhaugs studier og publikasjoner. Dette programmet bygger spesifikt på Kirkhaugs bok: ”Verdibasert ledelse” (Universitetsforlaget) og på ”Organisasjonsteori for offentlig sektor” av Kjell Arne Røvik. Foredragene bygger på utvalgte deler av fagopplegget som i dag blir brukt i UiTs studie:  ”Master of Public management”. For å få til et praktisk samarbeid og best mulig utbytte av opplegget på samlingene har vi inngått avtale med Grethe Stave i Harstad. Gjennom en serie med ulike arbeidsformer skal deltakerne jobbe med problemstillinger fra temaene i foredragene. Grethe Stave har mange års erfaring med å jobbe i lederprogrammer og med å være prosessleder. For hver samling skal det brukes et gjennomprøvd utvalg teknikker for deling og samarbeid som går rett på temaet for samlingen.

Programmet er ikke opptaksbasert eller studiepoenggivende, men skal være åpent for alle ledere fra alle sektorer. Deltakerne melder seg selv på hver enkelt samling. Det er ingen arbeidskrav mellom samlingene, men for eget utbytte kan det være en fordel å gjøre seg kjent med tematikken fra bøkene.

Litteratur: Lederskap. Rudi Kirkhaug ISBN 978-82-15-02570-4. Verdibasert ledelse. Rudi Kirkhaug ISBN 978-82-15-02173-7

RKK. Jan Steinar Eilertsen 15.08.18

Samling 1: Situasjonsbestemt ledelse

Samling 4: Verdibasert ledelse

Tidsfrihet