Prosjekt og prosessledelse

Presentasjon fra forelesninger våren 2017.

2017
18.04.201714:45 Camilla D. Carlsen

Professor Rudi Kirkhaug:

Organisering og ledelse av plan- og utviklingsarbeid

Tor J. Skogstad:

Begrepsavklaringer for mål