Samtaler med barn

Arbeidsdokument og tips til ulike bøker og materiell fra kurs med Emilie Kinge om samtaler med barn.

2018
20.09.201821:19 Camilla D. Carlsen

11. og 12. september holdt Emilie Kinge seminar for ansatte i skole, barnehage, barnevern, PPD og helsestasjon på Kulturfabrikken. 30. oktober er hun tilbake for det tredje seminaret i Vesterålen.

Emilie har et stort engasjement for barn og unge og i arbeidet med barn står dialogen sentralt. Med bakgrunn i egne erfaringer, historier og eksempler fra hverdagen ble viktigheten av hvordan vi snakker med barn veldig tydelig. Empati, anerkjennelse og oppriktig interesse for barn og barns føleleser er viktig for å styrke barns selvbilde og innsikt til å mestre det som er vanskelig.

I tillegg til egne bøker viste Emilie til flere hefter, bøker og ressurser som kan brukes i barnehage og i skole for å snakke om følelser, opplevelser og behov. 


Hva kan jeg fortelle deg om.... 
En serie med 16 ulike bøker som beskriver hvordan det er å leve med ulike lidelser eller tilstander. Hvordan påvirker dette hverdagen og hvordan kan vi rundt forstå og hjelpe? En guide for venner, familie og fagpersoner som også kan brukes sammen med barn. 
Kommuneforlaget

Bøker som innbyr til samtaler
Tenkeboka, Birte Svatun
Rett eller galt, Birte Svatun 
Hva er følelser?, Birte Svatun 
Tenkeboka - Det blå hjertet, av Susanne 8 år, Uranus forlag. Susannes kladdebok med tanker og tegninger etter å ha mistet mamman sin. 

Forandringsfabrikken
Forandringsfabrikken er et kunnskapssenter som forandrer hjelpesystemene og skole i samarbeid med barn og unge. I forandringsfabrikken er det barn og unge som er "proffene". Ideen er enkel og effektiv: Hvis vi lytter til hva barn og unge sier er nyttig, og hva som må forandres – får vi systemer som gir bedre hjelp. Kunnskapen og rådene fra barna oppsummeres, og publiseres i hefter, magasiner og filmer. 
http://www.forandringsfabrikken.no/kunnskapssenter 

Du så meg
1005 elever har takket læreren sin. Historier og hilsener som viser viktigheten av å bli sett for den du er og ikke prestasjonene og adferden din. 
NRK #dusåmeg

Filmen som ble vist på seminaret: "Jag sa att jag hade en mardröm"

På hjemmesiden til Emilie Kinge ligger omtale av hennes egne bøker og hennes tilbud om kurs og/eller veiledning. https://www.emiliekinge.no/ 

Samtaler med barn og unge

, click to open in lightbox