Første styrernettverk barnehage

Fra første barnehagestyrernettverk 7. juni 2018. Barnehagen som lærende organisasjon

2018
12.06.201814:59 Camilla D. Carlsen

Barnehagen som lærende organisasjon. 

Presentasjon fra innlegget til Cathrine Ask.