Ny læringsarena

Prosjekt i kommunene med mål om felles e-læringsportal og økt kompetanse i bruk av e-læring. (2015-2017)

21.02.201913:37 Camilla D. Carlsen