Lærende profesjonsmøter i skole og barnehage v/Knut Roald

Gjennom fem korte filmer introduserer dosent Knut Roald praktiske og teoretiske sider ved organisasjonslæring. Filmene gir nyttige tips til målrettet utviklingsarbeid både i skole og barnehage.

21.11.201711:25 Camilla D. Carlsen

Filmene er tilgjengelig gjennom kursportalen KS Læring: https://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=33139 

, click to open in lightbox

Følg RKK på facebook

Se vår facebookside for oppdateringer og innlegg fra kompetansesentre, lenke til ressurser, artikler og nyheter. RKK Vesterålen og Lødingen