Vurderingspraksis - Vurdering for læring

Udir har samlet ressurser om vurdering i form av fagartikler, filmer og litteraturlister.

Artikler og filmer
14.04.202015:22 Camilla D. Carlsen
, click to open in lightbox

Følg RKK på facebook

Se vår facebookside for oppdateringer og innlegg fra kompetansesentre, lenke til ressurser, artikler og nyheter. RKK Vesterålen og Lødingen