Udir

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Her finner du lenker til relevante sider.

24.01.201911:43 Camilla D. Carlsen

Forsiden til udir.no 

Med egne innganger for barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Planverk, innsatsområder, eksamensordninger og ulike søknader. 


Om fagfornyelsen på udir.no 

Alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring skal fornyes. De nye læreplanene skal tas i bruk fra 2020. Overordnet del ble vedtatt 1.9.2017


Udir kalender 

Hva skjer når? Se oversikt over eksamener og prøver, frister, publiseringer, konferanser og møter. 

Følg RKK på facebook

Se vår facebookside for oppdateringer og innlegg fra kompetansesentre, lenke til ressurser, artikler og nyheter. RKK Vesterålen og Lødingen

#Udirbloggen

På udirbloggen.no skriver Udir om temaer knyttet til barnehage og skole på en spørrende og reflekterende måte. De bruker kanalen til å løfte problemstillinger og debatter, og til å tenke høyt rundt prosjekter eller oppgaver de jobber med. Et viktig mål med kanalen er å få tilbakemeldinger. 

http://udirbloggen.no/