Følg RKK på facebook

Se vår facebookside for oppdateringer og innlegg fra kompetansesentre, lenke til ressurser, artikler og nyheter. RKK Vesterålen og Lødingen

#Udirbloggen

På udirbloggen.no skriver Udir om temaer knyttet til barnehage og skole på en spørrende og reflekterende måte. De bruker kanalen til å løfte problemstillinger og debatter, og til å tenke høyt rundt prosjekter eller oppgaver de jobber med. Et viktig mål med kanalen er å få tilbakemeldinger. 

http://udirbloggen.no/