Sjette samling skoledernettverk

Samling i Harstad 3.-4. oktober. Hovedtema var fagfornyelsen, dybdelæring og tverrfaglighet.

2019
09.10.201914:05 Camilla D. Carlsen

Les hele programmet for samlingen her

Dag 1:

Innledning til samlingen, oppsummering fra arbeid i nettverkene og viktige datoer fremover v/ Lisa Schønsee

Skoleeiers forventninger v/Line Pedersen og Sveinung Ellingsen

Praksisfortellinger fra Stokmarknes skole v/Ann Mari Løveng og Sortland kommune v/ Mona Haugli

Lisbeth Flatraaker og Trond Lekang fra Nord universitet hadde innlegg om fagfornyelse, skoleledelse, hadlingsteorier og kompetanse. Kort om kompetansepakken for innføring av nytt læreplanverk, modul 0.

Dag 2: 

Faglig innlegg fra Bjørn Bolstad om DEKOM, dybdelæring og tverrfaglighet. 

Gruppearbeid: Veien videre i egen kommune v/skoleeier

Innledning og oppsummering fra nettverk

Praksisfortelling, Ann Mari Løveng

Presentasjon Trond Lekang, Nord universitet

Presentasjon Lisbeth Flatraaker, Nord universitet

Dybdelæring og tverrfaglighet, Bjørn Bolstad

Følg RKK på facebook

Se vår facebookside for oppdateringer og innlegg fra kompetansesentre, lenke til ressurser, artikler og nyheter. RKK Vesterålen og Lødingen