Andre samling skoleledernettverk, Børøya

Veien videre for regionalt samarbeid om kompetanseutvikling i Vesterålen – roller og ansvar, muligheter og utfordringer når flere trekker i lag.

2017
12.10.201710:34 Camilla D. Carlsen

Innlegg under dagene: 

«Bra i lag»
Om samarbeid på tvers av kommuner og skoler: Laupstad, Skrova, Innlandet og Strønstad–i Vågan og Hadsel. Praksisframlegg v/rektorene Gøril Olufsen, Mona Sjåvik og Monika Bø

«Ledelse av en skole i utvikling»
Trond Lekang fra Nord universitet.

«Skoleutvikling i Bodø – eksempel på systematikk i organisering og innhold».
Praksisframlegg fra Bodø kommune v/Julie Lysberg, skolefaglig rådgiver.

Lærende nettverk for skoleeiere og skoleledere
- presentasjon og oppsummering fra kommunegruppene.

Film om Fosennettverket (vimeo)

 

Program og dokumenter:

Program og forberedelsesoppgave

Utkast til plan for regionalt samarbeid i Vesterålen

Mal til plakat

Gruppearbeid: 

Oppsummering arbeid i grupper - kafèdialog

, click to open in lightbox

Følg RKK på facebook

Se vår facebookside for oppdateringer og innlegg fra kompetansesentre, lenke til ressurser, artikler og nyheter. RKK Vesterålen og Lødingen