Fjerde samling skoleledernettverk

Samling på Nyvågar 17.-18.oktober. Hovedtema var overordnet del i fagfornyelsen og profesjonsutvikling.

2018
24.10.201812:04 Lisa Marie Schønsee

Hvordan få en felles forståelse for innholdet i ny overordnet del, med hovedfokus på kjerneelementene, og komme i gang med planleggingen av arbeidet med fagfornyelsen ved egen skole?

Dette var utgangspunktet for den fjerde samlingen, og til å lede prosessen fikk vi med oss Wenche Sjåfjell, utviklingsveileder i Harstad og regionkontakt for Sør-Troms.

Hun ledet oss gjennom to dager med faglig input, refleksjon og diskusjon med utgangspunkt i erfaringer med arbeidet med fagfornyelsen i Harstad, og teoriforankring ved Lisbeth Flatraaker og Maja H. Jensvoll fra Nord universitet.

Dialogkonferansen ble innledet og avsluttet av Lisa Schønsee, skoleutvikler i Vesterålen

Onsdag 17.oktober

Teori om skolebasert kompetanseutvikling og fagfornyelsen,
UiN v/Maja H Jensvoll og Lisbeth Flatraaker

- utvikling av det profesjonelle læringsfellesskapet
- lærende nettverk
- fagfornyelsen: overordnet del

Praksisfortelling: Harstad møter fagfornyelsen, v/Wenche Sjåfjell

Styrt samtale i grupper på tvers: Kap.3 Ny overordna del: Hvordan legger vi opp til lærernes profesjonsutvikling? Hvordan har vi rigget vår organisasjon? v/Wenche Sjåfjell

Torsdag 18.oktober

Wenche startet dagen med oppsummering av dag 1 (Kahoot), før vi gikk over til å jobbe i grupper på tvers, med Lotusdiagram og tema overordnet del.

Neste økt var også i grupper på tvers, med tema hvordan legg til rette for dybdelæring ved egen skole (Kryssprosess og menti.com).

Avslutningsvis jobbet alle i skole- og kommunegrupper med å legge en plan for hva som må skje innledningsvis i skolene (Padlet).

Lærende nettverk og skoleutvikling v/Maja H Jensvoll

Utvikling av det profesjonelle læringsfellesskapet v/Maja H Jensvoll

Fagfornyelsen: Overordnet del v/Lisbeth Flatraaker

Presentasjon Wenche Sjåfjell

RKK
Stor-lotus
Gruppearbeid, click to open in lightbox

Andre samlinger

Følg RKK på facebook

Se vår facebookside for oppdateringer og innlegg fra kompetansesentre, lenke til ressurser, artikler og nyheter. RKK Vesterålen og Lødingen