Fjerde skoleledersamling, Nyvågar

17.-18.oktober var skoleledere, skoleeiere og hovedtillitsvalgte i Vesterålen samlet på Nyvågar for å starte arbeidet med overordnet del i fagfornyelsen

Fagfornyelse og profesjonsutvikling
24.10.201812:04 Lisa Marie Schønsee

Hvordan få en felles forståelse for innholdet i ny overordnet del, med hovedfokus på kjerneelementene, og komme i gang med planleggingen av arbeidet med fagfornyelsen ved egen skole?

Dette var utgangspunktet for den fjerde samlingen, og til å lede prosessen fikk vi med oss Wenche Sjåfjell, utviklingsveileder i Harstad og regionkontakt for Sør-Troms.

Hun ledet oss gjennom to dager med faglig input, refleksjon og diskusjon med utgangspunkt i erfaringer med arbeidet med fagfornyelsen i Harstad, og teoriforankring ved Lisbeth Flatraaker og Maja H. Jensvoll fra Nord universitet.

Dialogkonferansen ble innledet og avsluttet av Lisa Schønsee, skoleutvikler i Vesterålen

Onsdag 17.oktober

Teori om skolebasert kompetanseutvikling og fagfornyelsen,
UiN v/Maja H Jensvoll og Lisbeth Flatraaker

- utvikling av det profesjonelle læringsfellesskapet
- lærende nettverk
- fagfornyelsen: overordnet del

Praksisfortelling: Harstad møter fagfornyelsen, v/Wenche Sjåfjell

Styrt samtale i grupper på tvers: Kap.3 Ny overordna del: Hvordan legger vi opp til lærernes profesjonsutvikling? Hvordan har vi rigget vår organisasjon? v/Wenche Sjåfjell

Torsdag 18.oktober

Wenche startet dagen med oppsummering av dag 1 (Kahoot), før vi gikk over til å jobbe i grupper på tvers, med Lotusdiagram og tema overordnet del.

Neste økt var også i grupper på tvers, med tema hvordan legg til rette for dybdelæring ved egen skole (Kryssprosess og menti.com).

Avslutningsvis jobbet alle i skole- og kommunegrupper med å legge en plan for hva som må skje innledningsvis i skolene (Padlet).

Lærende nettverk og skoleutvikling v/Maja H Jensvoll
Utvikling av det profesjonelle læringsfellesskapet v/Maja H Jensvoll
Fagfornyelsen: Overordnet del v/Lisbeth Flatraaker
Presentasjon Wenche Sjåfjell
RKK
Stor-lotus
Gruppearbeid

Andre samlinger

Følg RKK på facebook

Se vår facebookside for oppdateringer og innlegg fra kompetansesentre, lenke til ressurser, artikler og nyheter. RKK Vesterålen og Lødingen