Første samling skoleledernettverk, Nyvågar 26.-27. april

I samarbeid med Fylkesmannen i Nordland inviterte oppvekstsjefene i kommunene og RKK til etablering av et aktivt forum for skoleutvikling i Vesterålen.

2017
11.07.201714:00 Camilla D. Carlsen

Med over 30 deltakere ble det en flott oppstart av skoleledernettverket.

Tema for samlingen:
Regionalt samarbeid om kompetanseutvikling – muligheter og utfordringer. 

Samlingen var lagt opp som dialogkonferanse med faglige innlegg, praksisdeling, erfaringsutveksling og ønsker for det videre arbeidet i nettverket. 

Responsen og tilbakemeldingene etter samlingen var veldig gode og har gitt et godt grunnlag for å arbeide videre med nettverk for skoleutvikling i Vesterålen. 

Under artikkelen finner dere programmet og presentasjonene fra samlingen. 

RKK
Program skoleledernettverk i Nyvågar, click to open in lightbox

Følg RKK på facebook

Se vår facebookside for oppdateringer og innlegg fra kompetansesentre, lenke til ressurser, artikler og nyheter. RKK Vesterålen og Lødingen