Planseminar skoleutvikling Vesterålen

22. og 23. januar skal skoleeiere, skoleledere, hovedtillitsvalgte, PPD/PPT og Nord universitet møtes til felles planseminar på Nyvågar. Målet med samlingen er å tydeliggjøre rammer og strukturer for det regionale samarbeidet (DEKOM) for fremtiden.

10.01.202013:10 Camilla D. Carlsen

Foreløpig program for samlingen

Dag 1
10.30-11.00 Lett servering 
11.00-12.15 Strukturering og organisering av skoleutvikling i Vesterålen/v Erik Strand
12.15-12.30 Pause
12.30-14.00 Evaluering av tiltakene i DEKOM hittil   v/Nord universitet
14.00-15.00 Lunsj
15.00-18.00 Veien videre i DEKOM Vesterålen – felles satsingsområder,
                   mål og delmål Workshop v/Sveinung Ellingsen
Felles middag på kvelden 

Dag 2
09.00–13.00 Veien videre v/Oppvekstforum
                    Roller og forventninger
                    Konkretisering av plan for DEKOM Vesterålen 2020->

13.00-14.00 Lunsj og avreise 

Ferge Fiskebøl-Melbu kl. 14.40

Forberedelse og bakgrunnsdokumenter

Forberedelsesoppgaver til de ulike deltakergruppene - se eget dokument.
Dokumenter til gjennomlesing er sendt ut på e-post.  

Deltakerne er påmeldt samlingen gjennom skoleeier i kommunene/skoleutvikler.

Program og forberedelse
Bildet er tatt av Rama Krishna Karumanchi fra Pixabay

Følg RKK på facebook

Se vår facebookside for oppdateringer og innlegg fra kompetansesentre, lenke til ressurser, artikler og nyheter. RKK Vesterålen og Lødingen