Planseminar skoleutvikling Vesterålen

22. og 23. januar skal skoleeiere, skoleledere, hovedtillitsvalgte, PPD/PPT og Nord universitet møtes til felles planseminar på Nyvågar. Målet med samlingen er å tydeliggjøre rammer og strukturer for det regionale samarbeidet (DEKOM) for fremtiden.

10.01.202013:10 Camilla D. Carlsen

Foreløpig program for samlingen

Dag 1
10.30-11.00 Lett servering 
11.00-12.15 Strukturering og organisering av skoleutvikling i Vesterålen/v Erik Strand
12.15-12.30 Pause
12.30-14.00 Evaluering av tiltakene i DEKOM hittil   v/Nord universitet
14.00-15.00 Lunsj
15.00-18.00 Veien videre i DEKOM Vesterålen – felles satsingsområder,
                   mål og delmål Workshop v/Sveinung Ellingsen
Felles middag på kvelden 

Dag 2
09.00–13.00 Veien videre v/Oppvekstforum
                    Roller og forventninger
                    Konkretisering av plan for DEKOM Vesterålen 2020->

13.00-14.00 Lunsj og avreise 

Ferge Fiskebøl-Melbu kl. 14.40

Forberedelse og bakgrunnsdokumenter

Forberedelsesoppgaver til de ulike deltakergruppene - se eget dokument.
Dokumenter til gjennomlesing er sendt ut på e-post.  

Deltakerne er påmeldt samlingen gjennom skoleeier i kommunene/skoleutvikler.

Program og forberedelse

Bildet er tatt av
, click to open in lightbox

Følg RKK på facebook

Se vår facebookside for oppdateringer og innlegg fra kompetansesentre, lenke til ressurser, artikler og nyheter. RKK Vesterålen og Lødingen