Femte samling skoleledernettverk

Samling på Nyvågar 27.-28.mars. Hovedtema var skolens praksis-rigget for fagfornyelse?

2019
10.04.201911:11 Lisa Marie Schønsee

Presentasjoner fra samlingen.

Gamlebyen skole - strategisk plan

Lærende nettverk

Sammen blir vi gode

Masteroppgave, Geir Johansen

Veien videre for skolene i Vesterålen

Følg RKK på facebook

Se vår facebookside for oppdateringer og innlegg fra kompetansesentre, lenke til ressurser, artikler og nyheter. RKK Vesterålen og Lødingen