Styrernettverk barnehage - kompetanseløyfe 2

Det blir arrangert to samlinger i styrernettverket våren 2019. Første samling 27.-28. februar (Svolvær) og andre samling 9. mai (Sortland).

2019
23.01.201915:07 Camilla D. Carlsen

Kompetansesløyfe 2

Lunsj til lunsj samling i Svolvær 27. og 28. februar. 

Dag 1, onsdag 27. feb
Lærende organisasjon

Vi starter med lunsj kl 11:30- 12:30

Oppstart
Lærende organisasjon
Ca 14.15 pause 10 min
Lærende organisasjon
Ca 15.15 pause 15 min
Lek og lekemiljø
17.00 ferdig


Felles middag på Scandic kl 19:00 

Dag 2, torsdag 28. feb
Lek og lekemiljø 

9.00 oppstart
Lek og læremiljø
12.30 lunsj


Fergeruter Melbu-Fiskebøl:

http://ruteinfo.thn.no/no/default.aspx?rnr=136 

Overfart ferge: ca 35 min 
Fiskebøl-Svolvær: ca 35 min

Tema

Temaet denne gangen ble lek og lekemiljø, verdisyn og lærende organisasjon.

Webinar 

Webinaret er tenkt som forberedelse til samlingen. På de to siste bildene er det noen refleksjonsspørsmål som dere kan forberede til samlingen.

 Denne lenken er til opptaket: https://attendee.gotowebinar.com/recording/1679340581119933191

Når dere klikker på lenken kommer dere til en side hvor du må legge inn navn og e-post før du kommer til selve opptaket.

Refleksjonsspørsmål: 

1. Organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek

  • Hvordan ser det ut i din barnehage - inspirerer rommene for ulike typer lek? 
  • Er det gode vilkår for lek hos oss? 
  • Tenke gjennom og skriv ned 4 stikkord om hvordan deres barnehage organiserer rom, tid og lekemateriell for å inspirere til ulike typer lek.

2. Være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek 

  • Hvordan er dette punktet jobbet med i deres barnehage? 
  • Hva spiller inn i de avgjørelsene vi tar? 
  • Hvordan kan vi bli bedre på dette?