Styrernettverk barnehage - kompetanseløyfe 2

27.-28. februar, styrernettverk i Svolvær med Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager. Tema : Lærende organisasjon og Lek, lekemiljø og voksenrollen.

2019
23.01.201915:07 Camilla D. Carlsen

Lunsj til lunsj samling i Svolvær 27. og 28. februar. 

Dag 1, onsdag 27. feb: Lærende organisasjon
Dag 2, torsdag 28. feb: Lek og lekemiljø 

Forelesere og prosessledere fra NKFB disse dagene var Anne-Lene Skog Dahl og Tone Rove Nilsen.

Webinar 

Webinaret som forberedelse til samlingen. På de to siste bildene er det noen refleksjonsspørsmål som dere kan forberede til samlingen.

Denne lenken er til opptaket: https://attendee.gotowebinar.com/recording/1679340581119933191

Refleksjonsspørsmål:
1. Organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek

  • Hvordan ser det ut i din barnehage - inspirerer rommene for ulike typer lek? 
  • Er det gode vilkår for lek hos oss? 
  • Tenke gjennom og skriv ned 4 stikkord om hvordan deres barnehage organiserer rom, tid og lekemateriell for å inspirere til ulike typer lek.

2. Være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek 

  • Hvordan er dette punktet jobbet med i deres barnehage? 
  • Hva spiller inn i de avgjørelsene vi tar? 
  • Hvordan kan vi bli bedre på dette? 

Etterarbeid og nettmøter uke 17

Arbeide videre med årsplanen, og reflektere godt rundt hvordan teksten om lek i årsplanen kommer til utrykk i barnehagens praksis. Arbeide med hele personalet, slik at alle ansatte får en felles forståelse rundt den valgte praksis med lek og voksenrollen i leken. Se hele oppgaven til høyre (pdf) eller e-post sendt ut 22.03.

Nettmøter: onsdag 24. og torsdag 25. april.


Presentasjoner fra begge dagene er samlet i en og samme presentasjon 
Fra samlingen

  • Resultat fra "live-undersøkelse" ved bruk av Menti.com

Om mentimeter

Lyst til å prøve ut Menti i egen personalgruppe? 

Med Menti kan du få raske tilbakemeldinger, gjøre kjappe undersøkelser og vise resultatene som enkel statistikk eller ordskyer i sanntid.

Spørsmålene kan brukes til å engasjere og bidra til refleksjon hos den enkelte og resultatene kan være et godt utgangspunkt for felles refleksjon og diskusjon. Gratisversjonen fungerer fint til et begrenset antall spørsmål. 

Test ut Menti på mentimeter.com

Se video om Mentimeter på facebook (engelsk) 

Lesetips

Solveig Nordtømme har forsket på hvordan barnehagens rom og de gjenstandene som finnes der påvirker ungenes lek og danning. Tone henviste flere ganger til hennes forskning og avhandling under samlingen i Svolvær. 

-Rom for lek, Universitetet i Sørøst-Norge
Artikkel om Solveig Nordtømmes forskning, funn og avhandling.

Solveig Nordtømme, doktoravhandling:
På vei mot en rom(s)lig pedagogikk: En fortolkende studie av barns lekeerfaringer med rom og materialitet

Lærende organisasjon / Lek, lekemijø og voksenrollen

Resultater fra "live-undersøkelse" med Menti

Etterarbeid og nettmøter