Styrernettverk barnehage - kompetanseløyfe 3

Siste samling i styrernettverket våren 2019, Sortland 9. mai. Tema: Lek – utelek – risikofylt lek.

2019
02.05.201912:33 Camilla D. Carlsen

Tema for denne samlingen bygger på samlingen i Svolvær og etterarbeidet i mellomperioden. 

Vi fortsetter å jobbe med lek etter ønske fra deltakerne i nettverket: 

Lek – utelek – risikofylt lek 

Webinar

Webinar og refleksjonsspørsmål som forberedelse til samlingen. 

Innhold på samlingen 9. mai

  • Leken – del erfaringer
  • Risikofylt lek – forskning og foreldre
  • Utelek
  • Idébank

Leken 

  • Ulike arbeidsmetoder
  • Refleksjoner i personalgrupper
  • Materiell, lekesoner og grupper
  • Neste barnehageår - årsplan

Dialogspill
Bruk av dialogspill for å få frem synspunkter og reflektere rundt temaet risikofylt lek.
Mal for spillbrett og påstander brukt på samlingen er vedlagt. 

Se Metodekokeboken for flere ideer til dialogbasert læring og steg-for-steg beskrivelse av ulike øvelser, samt maler. 

Tips! fra Vibeke:
Se til udir sitt støttemateriell for rammeplanen når dere skal lage påstander til dialogspill eller andre refleksjonsoppgaver i personalgruppa. Udir: Rammeplan for barnehagen 

Lek - utelek - risikofylt lek

Gruppeoppgave