25. november: digitalt styrernettverk

Tema: Inkludering. Første nettverkssamling med Nord universitet.

20.11.202014:04 Camilla D. Carlsen

Også denne gang må styrernettverket gjennomføres digitalt på Teams.

Onsdag 25. november Kl 09:00-15:30, lunsj kl. 11:30-12:15

Gruppevis deltakelse fra hver kommune. 

Dagen er lagt opp med faglige innlegg og gruppearbeid. Se vedlagte program. 

Forberedelse: 

Les og tenk gjennom spørsmålene i gruppeoppgavene. Vurder hvordan det arbeides med inkludering i din barnehage, reflekter hvordan arbeid med kartlegging kan organiseres og hvordan endringsarbeid rundt dette kan utvikles i barnehagen.  

Program 25.nov