Digital samling: Styrernettverk barnehage 16. september

Onsdag 16. september via Teams. Digital gjennomføring av styrernettverket som ble utsatt i mars.

2020
09.09.202012:16 Camilla D. Carlsen

Årets første regionale styrernettverk for barnehagene i Vesterålen og Lødingen - 16. september kl 10:00 - 15: 15. (Teams)

Samlingen gjennmføres i regi av Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager. 

Deltakerne følger faglige innlegg på Teams i kommunevise grupper så langt det lar seg gjøre. Styrere fra Sortland er invitert til å delta fra Kulturfabrikken hvor de faglige innleggene vil bli holdt fysisk. 

Programmet er sendt ut, men ligger også som vedlegg. 

Forberedelse til fagdag:

1. Utform en problemstilling som tas med til fagdagen. Problemstillingen knyttes til kompetanseutvikling i egen barnehage. Skriv ned utfordringer som dere ønsker veiledning/ drøfting på. Gjør problemstillingen så konkret som mulig og husk at den må kunne deles i et gruppearbeid.

2. Se vedlagt liste over mulige tema for fagdagen for pedagoger. Som en forberedelse til styrersamlingen ønsker vi at dere går gjennom og velger ut 2 områder dere mener er de viktigste temaene som vi skal ta opp på pedagogdagen. Dette blir tema på slutten av dagen 16. september.

Program

Liste over tema til fagdag for pedagoger

, click to open in lightbox