Sluttrapport UiU Nordre Nordland

Ungdomstrinn i utvikling - et felles løft for skoleutvikling i Lofoten, Ofoten og Vesterålen

03.01.201810:39 Camilla D. Carlsen

Den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling (UiU) ble avsluttet i 2017. I sluttrapporten beskrives noen hovedtrekk og felles erfaringer fra Nordre Nordland: Lofoten, Ofoten og Vesterålen.

Sluttrapport: Ungdomstrinn i utvikling Nordre Nord

Sluttrapport UiU Nordre Nordland, click to open in lightbox