Nasjonal satsing på ungdomstrinn

Ungdomstrinn i utvikling (UiU) er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i skoler med ungdomstrinn.

Udir sine sider
15.11.201616:17 Camilla D. Carlsen

Om Ungdomstrinn i utvikling

Alle skoler med ungdomstrinn har i perioden 2013-2017 fått tilbud om å delta i satsingen. Skolene med ungdomstrinn i Vesterålen har eller er med i UiU.

Satsingen har tre sentrale virkemidler

  • skolebasert kompetanseutvikling
  • lærende nettverk
  • pedagogiske ressurser

Skolene har vært delt inn i fire puljer og en pulje varer i tre semestre. I perioden 2013-2017 skal alle lærere på ungdomstrinnet få tilbud om skolebasert kompetanseheving. Det innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i utviklingsprosesser på egen arbeidsplass.

Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

De ulike målgruppene skal legge til rette for, og delta i lærende nettverk. 22 høyskoler og universiteter kommer ut til skolene og bidrar med faglig støtte, og nettressurser for de fire satsingsområdene er tilgjengelige.

Satsingen er et viktig nasjonalt tiltak som legger til rette for at alle skoler blir lærende organisasjoner. Dette styrker både lærernes kompetanse og elevenes grunnleggende ferdigheter. Lagbyggingen skjer lokalt, i samspill mellom skoleeier, skoleledelsen og lærerne.

Logo for ungdomstrinn i utvikling, click to open in lightbox