Ungdomstrinn i utvikling (UiU) - Vesterålen

Alle ungdomsskolene i Vesterålen deltok i den nasjonale satsingen UiU i perioden 2013-2017.

05.12.201614:32 Camilla D. Carlsen

De aller fleste ungdomsskolene i Vesterålen var i pulje 3 fra august 2015 til desember 2016. Fra høsten 2016 gikk skolene i Andøy inn for fullt i pulje 4.

Pulje 3 2015-2016

De aller fleste ungdomsskolene i Vesterålen var i pulje 3 fra august 2015 til desember 2016. Et særtrekk ved satsinga her var at flere av skolene valgte skriving som sitt satsingsområde. På landsbasis er det ellers relativt få skoler som velger skriving.  For øvrig er alle satsingsområder representert i regionen: klasseledelse, lesing, regning og skriving.

Pulje 4 2016 -2017

Skolene i Andøy gikk inn i satsinga for fullt i pulje 4 fra høsten 2016, men de hadde allerede vært invitert inn som observatører og deltakere i nettverk med de andre skolene og kommunene i regionen. Når året 2017 ebber ut, vil alle skoler med ungdomstrinn i Vesterålen ha deltatt i denne omfattende satsinga.

RKK Vesterålens rolle

En utviklingsveileder er ansatt i full stilling i  RKK Vesterålen i perioden 2014-2017. Stillingen dekker de tre regionene Ofoten, Lofoten og Vesterålen med i alt 18 kommuner og 45 ungdomsskoler.

Utviklingsveileder bidrar både i planlegging, gjennomføring og evaluering av utviklingsarbeidet ved skolene og i kommunene i nært samarbeid med fagfolk fra universitetet, kommunalsjefer og andre representanter for kommunene, skoleledere og ressurslærere. Ved besøk ute på skolene er utviklingsveileder også i direkte dialog med lærere. Regionale nettverk for kommuner, skoleledere og ressurslærere organiseres av utviklingsveileder.

Geir Johansen er utviklingsveileder og kontaktperson for satsingen i Vesterålen, Ofoten og Lofoten.