Metodekokeboken fra Regelverk i praksis

Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag har utarbeidet og delt "Metodekokeboken" til fri bruk.

19.04.201713:08 Camilla D. Carlsen

Gjennom prosjektet Regelverk i praksis har deltakerne jobbet og blitt presentert for ulike metoder for dialogbasert læring. 

«Metodekokeboken» er ment som et verktøy for å fremme varierte og dialogbaserte arbeidsmåter i kompetanseutviklingen. 

Metodekokeboken er her lagt ut i PDF og wordformat og med vedlegg som kan lastes ned. 

Lykke til med nye metoder og dialogbasert læring! 

"Metodekokeboken"