Nettverk ungdomstrinn, samling 4

Samlingen var i Kulturfabrikken 12.september 2019, og hadde fokus på tverrfaglighet.

08.10.201914:50 Lisa Marie Schønsee

Samlingen tok utgangspunkt samling 3, som vi hadde i slutten av april - hvor hovedfokuset var på å dele erfaringer så langt og diskutere hva man ønsket å prøve ut ved den enkelte skole ved oppstart skoleåret 19/20.

Program samling 4

Praksisfortelling Stokmarknes

Presentasjon NORD universitet

Praksisfortelling Bø

Referat praksisfortellinger